Universell Utforming (UU) til nytte for alle

Universell utforming handler om tilgjengelighet, brukervennlighet, inkludering. Samfunnet vårt består av ulike personer med varierende funksjonsevne, deriblant også de som har nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming vil si at vi må tilrettelegge omgivelsene slik at alle har like stor mulighet til å bruke og dra nytte av disse. Det handler ikke bare om de fysiske omgivelsene, men i større og større grad også innenfor IKT og medier. En webside som er universell utformet, gir mulighet til å nå flere gjennom den samme løsningen. I praksis betyr det for eksempel at all forhåndsinnspilt video skal ha et tekstalternativ. Lenker skal ha understreker, og det skal brukes farger som fargeblinde kan se. Det handler om respekt for brukeren, og om å skape et nettsted som er optimalt med hensyn til å nå «mannen i gata» uansett hvilken funksjonsevne han har.

Snakk med en rådgiver

Dersom du har behov for responsive web design med universell utforming ta kontakt her

Spørsmål?

terje-closeup2-1000x1000-1 (1)
Terje Sannarnes
Rank nr.1

Universell Utforming – nye krav gjør nettsiden din rustet for fremtiden

Universell utforming ble fra og med 1. juli 2014 er krav som gjelder alle med nettsider « som er rettet mot allmennheten». Alle nye nettsider skal være universelt utformet fra grunnen av, mens eksisterende nettsider har en frist til 1. januar 2021. Imidlertid må alle nye tjenester, utvidelser, tillegg etc på disse sidene være universelt utformet fra dag en. Universell utforming er kanskje aller mest rettet mot mennesker med ulike funksjonshemninger, men er allikevel noe som kan komme oss alle til nytte. Det blir for eksempel enklere å lese på nettbrett og mobil mens bussen humper eller om du sitter ute i sterkt sollys. Samfunnet og kommunikasjonen oss i mellom har aldri vært mer digitalisert, og med dette nye kravet vil det øke brukervennligheten for alle. Kvaliteten vil bli bedre og nettsiden vil stå bedre rustet til å møte fremtidens nye digitale tjenester og enheter. En fordel for alle med andre ord.

Universell utforming – kostbart, vanskelig og begrensende?

De fleste profesjonelle aktører i bransjen har allerede erfaring med å lage Universelt Utformede nettsider. Dermed behøver UU verken å koste noe særlig mer, eller bety så mye i praksis for eieren. Selvsagt kommer det litt an på nettsidens størrelse og omfang, og noen bransjer blir kanskje mer berørt enn andre. Både når det gjelder kostnader, design og tiden det tar. Direktoratet for forvaltning og IKT har laget gode retningslinjer for Universell utforming, med både minstekrav og hva som anbefales i tillegg. Det gjelder for både oppdragsgivere og utviklere å være oppdatert til enhver tid, slik at målet om tilgjengelighet og brukervennlighet blir nådd innen fristen. Flest mulig skal ha tilgang på informasjonen som finnes på lik linje. Uansett om den er digital eller ikke. Uansett brukerens forutsetninger.

Dersom du har behov for en responsive web design med universell utforming ta kontakt her

Les neste artikkel her: Google Ads

 

Enklere og bedre for alle

Idéen med universell utforming er å lage nettsiden så brukervenleg at det i liten grad skal være behov for spesialløsninger ved sidan av.

Trenger du råd, priser eller mer informasjon?

Potensialet til å øke nettrafikken og omsetning din gjennom SEO og Google Ads er ofte høyere enn man tror. La oss ta en prat og se hva vi kan gjøre for utviklingen din.

  • Retningslinjer for personvern

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.