Digitale medier 2017-10-08T20:43:52+00:00

Den nye kommunikasjonsformen

Idag er kommunikasjon et videre begrep, det omfatter så mye mer. Det har blitt viktig å nå lenger, raskere, bredere. Vi ønsker å kunne finne igjen gammel informasjon når vi trenger den, og det finnes ikke begrensninger på hva som kan deles med verden gjennom stadig nye digitale kanaler og systemer. Utviklingen av digitale medier som kommunikasjonsform har vært ekstremt viktig for samfunnsutviklingen slik vi ser den idag, og gjør at mer informasjon blir tilgjengelig for flere. En publisering på Facebook kan nå hundre, kanskje tusenvis av mennesker over hele kloden. Bilder kan deles med kjente og ukjente. Verden har blitt mindre, og grensene blir hvisket ut. Etterhvert som datamaskinen og internett har utviklet seg, har det også muliggjort utviklingen av flere og flere digitale medier eller kommunikasjonsplattformer. Både til bruk i det private hverdagslivet, men også i det offentlige rom, og i samfunnet generelt. Det som begynte med epost, chat og sms, rommer nå så mye mer. Og kanskje har vi bare sett begynnelsen.

 

Digitale medier for din bedrift

Flere og flere bedrifter innser også at det er viktig å ta i bruk digitale medier, slik at flere får høre om de, og kan benytte seg av tjenestene de tilbyr. For at en bedrift skal nå målet om økt inntjening og flere besøkende, må man legge grunnlaget for et godt samspill mellom bedriftens nettside, og de digitale mediene man er en del av. Facebook, mobile løsninger, Twitter, Instagram, blogg. Mulighetene er mange, og det gjelder å navigere rett, og velge hvilke medier som er riktig for akkurat din bedrift. Det som er sannsynlig, er at mennesker allerede deler erfaringer de har hatt om akkurat dine produkter eller tjenester på nett og i de digitale mediene. Dette gjelder uansett om din bedrift er aktiv der eller ikke. Ved å være tilstede har du en mulighet til å utnytte denne informasjonen slik at det blir en verdi for bedriften. Digitale medier er kommet for å bli. Det er det ingen tvil om. Nå gjelder det å henge med, og la disse bli en viktig del av bedriftens markedsføringsplan og kommunikasjonsstrategi.

Trenger din bedrift en klar markedsføringsplan og kommunikasjonsstrategi, ta kontakt her!

Les neste side her: Digital markedsføring